محل تبلیغات شما

 حضرت معصومه (س) از جمله بانوان گرانقدر و والا مقام جهان تشيع است و مقام علمي بلندي دارد.
نقل شده که روزي جمعي از  شيعيان، به قصد ديدار حضرت موسي بن جعفر (ع) و پرسيدن پرسش هايي از ايشان، به مدينه منوره مشرف شدند.
چون امام کاظم (ع) در مسافرت بود، پرسش هاي خود را به حضرت معصومه (س)که در آن هنگام کودکي خردسال بيش نبود، تحويل دادند.
فرداي آن روز براي بار ديگر به منزل امام رفتند، ولي هنوز ايشان از سفر برنگشته بود.
پس به ناچار، پرسش هاي خود را باز خواستند تا در مسافرت بعدي به خدمت امام برسند، غافل از اين که حضرت معصومه (س)جواب پرسش ها را نگاشته است.
وقتي پاسخ ها را ملاحظه کردند، بسيار خوشحال شدند و پس از سپاسگزاري فراوان، شهر مدينه را ترک گفتند. از قضاي روزگار در بين راه با امام موسي بن جعفر (ع) مواجه شده، ماجراي خويش را باز گفتند.

وقتي امام پاسخ پرسش ها را مطالعه کردند،
 سه بار فرمود:

پدرش فدايش
ســــــــــلام


به جـــان پاک تو ای دختر امام، ســلام       به هر زمان و مـکان و به هر مقام، سـلام
تويـی که شــاه خراسان بود بــرادر تــو      بـــر آن مقام رفيــع و بـر اين مقام، ســلام
به هر عدد که تکلم شـود به ليل و نهار     هــــزار بـار فـــزون تـر ز هـر کـلام، ســلام
صبح تا شب و از شام، تا طليعه صبــح       بر آستـانه قــدسـت علی الـدوام، ســلام
در آســـمان ولايــت، مــه تمــامی تـــو       زپای تا به ســرت ای مـــه تـمـام، ســلام
به پيشگــاه تو ای خواهـــر شه کـَـونين      ز فـرد فـرد خليـق، به صبح و شام ســلام
منم که هر سر مويم به هر زمان گويـد       به جـان پــاک تـو ای دخــتـر امـام، ســلام
مرغ دلم راهی قم میشود        در حرم امن تو گم میشود
عمه سادات سلام علیک           روح عبادات سلام علیک
كوثر نوری به كویر قمی            آب حیات دل این مردمی
عمه سادات بگو كیستی؟              فاطمه یا زینب ثانیستی؟
از سفر كرب و بلا آمدی؟          یا كه به دنبال رضا آمدی؟
من چه كنم شعله داغ تو را           درد و غم شاهچراغ تو را
کاش شبی مست حضورم كنی        باخبر از وقت ظهورم كنی


https://www.uplooder.net/img/image/27/781286d2af89f51b13b5cfac2bc51efe/hasa-n-a-li_ebrahimi_said_13930509_(4).jpg


کهنه سرباز ایران

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی